Avocat Dreptul Civil reprezintă ramura de drept privat care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale în care subiectele de drept, persoane fizice sau juridice, se află pe poziţii de egalitate juridică.

Varietatea raporturilor juridice între subiectele de drept aflate pe poziţii de egalitate juridică implică reglementarea riguroasă a fiecărui aspect al vieţii cotidiene, ceea ce face ca domeniul dreptului civil să fie extrem de extins.

În consecință şi cantitatea de legi necesară reglementarii unui asemenea domeniu este foarte mare, iar cercetarea şi înţelegerea actelor normative nu poate fi realizată decât de o persoană cu o pregătire juridică temeinică.

Ca persoană fizică, ori ca reprezentant legal al unei persoane juridice, veţi avea nevoie la un moment dat în viaţă de experienţa şi profesionalismul unui Avocat Dreptul Civil.

Ca tipuri de raporturi patrimoniale reglementate în Avocat Dreptul Civil, amintim următoarele:

 • Dreptul de proprietate, atât publică, cât şi privată, integral sau parţial, prin dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, aici încadrându-se uzufructul, uzul sau folosinţa, abitaţia, servitutea şi superficia;
 • Raporturile obligaţionale care au ca izvor faptele juridice licite, precum gestiunea intereselor altei persoane, îmbogăţirea fără justa cauză, plata lucrului nedatorat; raporturi obligaţionale care au ca sursă contracte ori acte juridice unilaterale.

Raporturile nepatrimoniale includ datele de identificare ale unei persoane – numele, domiciliul, reşedinţa, actele de stare civilă, actele de integritate fizică şi morală -, dreptul la onoare, dreptul la demnitate, dreptul la libera exprimare, dreptul la propria imagine.

Servicii pe care le puteţi solicita la Avocat Drept Civil în cabinetul nostru

Cabinetul nostru de Avocat Dreptul Civil Tufan Andreea Irina stie ca pot exista probleme de competența dreptului civil ce se pot ivi oricând în viaţa unei persoane. De cele mai multe ori, existența paşnică este tulburată de evenimente neplăcute în urma cărora trebuie să luptaţi pentru drepturile pe care le aveți.

La noi veţi găsi rezolvarea oricărei astfel de probleme, prin servicii precum:

 • Avocat Dreptul Civil ofera Consultanță Juridică în legătură cu litigiile civile, proceduri necontencioase, obţinere avize persoane fizice, persoane juridice;
 • Avocat Dreptul Civil ofera Asistenșă Juridică şi reprezentare în orice litigiu civil, redactare acţiuni şi susţinerea acţiunilor civile în fata Instanţelor de Judecată în toate fazele procesuale;
 • Avocat Dreptul Civil ofera Asistență şi reprezentare în proceduri necontencioase sau în cadrul unor negocieri;
 • Avocat Dreptul Civil ofera Asistență în cadrul executărilor silite, a recuperărilor de debite sau a medierilor de conflicte.
Puteţi apela la noi pentru orice problemă juridică ivită în viaţa de zi cu zi şi veţi primi îndrumare în vederea rezolvării ei, chiar şi atunci când nu este de competența unui avocat dreptul civil. Veți beneficia de consultanţă de specialitate şi vă vom ajuta să decideţi care este cea mai bună cale legală prin care să vă apăraţi drepturile.

Tipuri de litigii în Avocat Dreptul Civil

Litigiile în dreptul civil se pot ivi într-o mulţime de forme, dată fiind varietatea de drepturi care intră în sfera de competență a acestei ramuri. Să luăm aşadar cele mai frecvente cauze de apariţie a litigiilor de drept civil, în funcţie de dreptul care trebuie protejat şi cazurile când veţi avea nevoie de serviciile unui Avocat Dreptul Civil.

 • Litigii și probleme legate de starea şi capacitatea persoanei. Aici pot intra aspecte ce ţin de ocrotirea persoanelor fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, minorii şi interzişii judecătoreşti, copiii orfani şi persoanele cu retard mintal sau cu boli psihice ireversibile. Se instituie prin acte specifice raporturi juridice de tutelă sau curatelă.
 • Litigii şi probleme care ţin de bunuri, legate deci de dreptul de proprietate, aici incluzându-se apărarea proprietăţii încălcate, probleme legate de limitele dreptului de proprietate, revendicarea unor bunuri, dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun prin accesiune imobiliară, apărarea drepturilor rezutate din dezmembraminte ale dreptului de proprietate: uzufructul, uzul sau folosinţa, abitaţia, servitutea şi superficia.
 • Litigii legate de răspunderea pentru prejudicii. Cel mai adesea vorbim despre accidente, rutiere, de muncă şi altele. Acestea trebuie să fie urmate de repararea prejudiciului şi plata unor daune. Tot aici intră şi litigiile legate de garanţii precum garanţiile personale, privilegii, ipoteci, gajul, precum şi modalităţi de executare silită, retenţia bunulu, poprirea, sechestrul asigurator.
 • Litigii legate de succesiuni, atunci când partajul succesoral nu se realizează pe cale paşnică.
 • Litigii legate de drepturile şi obligaţiile instituite prin contracte civile precum: contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, contractul de arendare, contractul de donaţie cu sau fără clauze, contractul de asigurare, contractul de împrumut, contractul de rentă viageră sau contractul de întreţinere.
Acestea sunt cele mai frecvente motive pentru care persoanele apelează la serviciile unui cabinet de avocat de drept civil. Complexitatea relaţiilor dintre oameni şi a raporturilor juridice care se pot stabili între subiectele de drept civil determină ca tipurile de probleme şi litigii să fie extrem de numeroase.

Este sarcina unui avocat drept civil să le încadreze juridic corespunzător şi să găsească cele mai bune metode de protecţie juridică şi apărare a dreptului în cauză.

De ce să ne angajaţi în litigii Avocat Dreptul Civil

Protecţia şi apararea drepturilor civile sunt reglementatate prin lege, ceea ce înseamnă că pentru orice problemă care se poate ivi legată de un drept, există şi o soluţie justă indicată de lege. Înţelegerea tuturor prevederilor legale, a modificărilor şi completărilor legislative nu este însă de capacitatea oricărei persoane.

Cabinetul nostru vă oferă îndrumare prin multitudinea de acte normative şi vă pune la curent cu tot ceea ce trebuie să ştiţi despre protecţia şi apărarea unui drept, atunci când se iveşte o situaţie de acest tip.

Începând cu serviciile de consultanţă juridică de specialitate în materia dreptului civil şi potrivite problemei pentru care apelaţi la noi, vă oferim asistenta juridică şi reprezentare în instanţă atunci când au fost epuizate toate căile de înţelegere amiabilă.

Ne place să păstrăm regula soluţionării simple a problemelor, indicându-vă căile de conciliere cu partea adversă, astfel încât să încercaţi să evitaţi un proces civil. Dacă nu există altă soluţie, experienţa profesională pe care o avem vă garantează tot efortul şi priceperea pentru soluţionarea optimă a cauzei.

De asemenea, depunem toate eforturile pentru urgentarea procedurilor, astfel încât să vă puteţi recăpăta liniştea din viaţa de zi cu zi, iar rezolvarea juridică a problemei să vă ofere cea mai bună protecţie a drepturilor. Mai multe informatii despre Avocat Drept Civil puteti gasi si pe Enciclopedia Online Wikipedia

CONTACT

  Permisiune de a Stoca Informațiile din Formular

  Bifarea acestei casete indică faptul că înțelegeți și acceptați că informațiile pe care le trimiteți vor fi stocate și vizualizate conform Politica de Confidențialitate.

  SOLICITA O PROGRAMARE

  martie 2023
  lun
  mar
  mie
  joi
  vin
  27
  28
  1
  2
  3
  6
  7
  8
  9
  10
  13
  14
  15
  16
  17
  20
  21
  22
  23
  24
  27
  28
  29
  30
  31