Avocat Dreptul Imobiliar reglementează raporturile juridice care au ca obiect un imobil, teren sau construcţie. Domeniul unui Avocat Dreptul Imobiliar se găseşte normal în diferite ramuri şi secţiuni ale dreptului precum: dreptul succesoral, contractele civile şi contractele comerciale, reglementarea documentelor necesare în construcţii (autorizaţii de construcţie, certificate de urbanism, avize de la instituţii administrative abilitate), asigurarea calităţii lucrărilor imobiliare şi răspunderea pentru construcţiile neconforme, dezmembrări şi alipiri de terenuri, precum şi cartea funciară a unui imobil.

Avocat Drept Imobiliar şi Construcţii pe care îl reprezentăm prin Cabinetul nostru de Avocatura Tufan Andreea Irina oferă servicii de asistență tuturor clienţilor interesaţi, care îndeplinesc în mediul de afaceri roluri diverse, dezvoltatori, retaileri, investitori în domeniul imobiliar, persoane fizice sau instituţii financiare şi fonduri de investiţii.

Piaţa imobiliară din ţara noastră se afla într-o continuă dezvoltare, cererea de clădiri cu scop de locuinţă sau pentru afaceri situându-se în trend ascendent. De asemenea, tranzacţiile cu terenuri au cunoscut o amploare fără precedent în ultimele decenii.

Asiguraţi-vă că luaţi cele mai bune decizii pe piaţa imobiliară prin încheierea de acte conforme cu normele legale, acte care să vă ofere cea mai bună protecţie juridică a dreptului de proprietate imobiliară sau asupra beneficiilor financiare rezultate din tranzacţiile care au ca obiect bunuri imobiliare. Puteţi beneficia de consultanţă legală în domeniul imobiliar şi al construcţiilor pe care o oferim în cadrul cabinetului nostru de avocatură.

De asemenea, probabil veţi avea nevoie de serviciile unui avocat de Drept imobiliar şi construcţii la întocmirea documentaţiei necesare unei construcţii noi, precum şi în alte aspecte ale domeniului imobiliar care presupun acte birocratice interminabile. Cunoştinţele şi experienţa noastră pot face procesul birocratic uşor de înţeles şi mult mai facil de parcurs.

Servicii pe care le puteti solicita la un Avocat Dreptul Imobiliar in Cabinetul nostru

Biroul nostru de avocatură le oferă clienţilor servicii de asistență juridică în organizarea şi desfăşurarea de proiecte complexe, care presupun întocmirea documentaţiei, negociere şi sprijin de specialitate în soluţionarea problemelor juridice.

Iată care sunt, pe scurt, serviciile de care puteţi beneficia:

 • Avocat Dreptul Imobiliar oferă Consultanță pentru achiziţie/închirieri proprietăţi;
 • Avocat Imobiliare Bucuresti oferă Consultanță pentru finanţare imobile;
 • Avocat Dreptul Imobiliar oferă Verificarea titlurilor de proprietate;
 • Avocat Dreptul Imobiliar oferă Verificarea/modificarea/redactarea contractelor prin care se transmite dreptul de proprietate, obiectul acţiunii poate fi inclusiv un contract însoţit de contract de ipotecă;
 • onsultanță, asistență şi reprezentare în litigiile care au apărut în perioada în care s-au încheiat antecontracte de vânzare-cumpărare sau contracte de vânzare;
 • Avocat Dreptul Imobiliar oferă Asistență la încheierea contractelor în formă autentică.

Tipuri de Litigii Avocat Dreptul Imobiliar

Bunurile imobile sunt acele bunuri care au, de regulă, atât o valoare financiară însemnată, cât o valoare utilitară esenţială pentru activitatea persoanelor fizice sau juridice. În termeni simpli, sunt considerate adevărate valori pentru patrimoniul persoanei fizice sau juridice şi uneori pot fi sursa unor divergenţe, conflicte şi litigii între diferite părţi care îşi dispută fie dreptul de proprietate, fie unul dintre dezmembrămintele acestui drept. Litigii pot apărea şi în întocmirea dosarului de construcţie pentru o clădire sau legate de construirea acesteia şi de contractul încheiat cu firma care se ocupă de lucrările de construcţie.

Indiferent de natura problemei, la un cabinet de avocat de dreptul imobiliar şi construcţii puteţi afla soluţia problemelor cu care vă confruntaţi. Avocaţii noştri vă stau la dispoziţie într-o mulţime de litigii care presupun protejarea dreptului de proprietate asupra unui imobil, teren sau construcţie.

Astfel, puteţi beneficia de consultanţă, asistență şi reprezentare în următoarele tipuri de litigii Avocat  Drept Imobiliar:

 • Avocat Dreptul Imobiliar oferă Consultanţă, Asistență şi Reprezentare Litigii rezultate din revendicarea dreptului de proprietate asupra imobilelor confiscate abuziv de fostul regim comunist sau din revendicarea despăgubirilor Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), atunci când restituirea imobilului este imposibilă;
 • Avocat Dreptul Imobiliar oferă Consultanţă, Asistență şi Reprezentare Litigii de fond funciar, acţiuni în granituire sau legate de evacuarea foştilor proprietari sau a deţinătorilor abuzivi, anularea sau emiterea actelor de proprietate;
 • Avocat Dreptul Imobiliar oferă Consultanţă, Asistență şi Reprezentare Litigii de carte funciară sau pentru realizarea de operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară (modificare de carte funciară, partajul imobilelor, ieşirea din indiviziune în dreptul de proprietate comună asupra unui imobil, intabulare, dezmembrare, radiere de sarcini şi altele);
 • Avocat Dreptul Imobiliar oferă Consultanţă, Asistență şi Reprezentare Litigii ivite în legătură cu activitatea constructorilor imobilului sau contractul de locaţiune, între proprietar şi chiriaşi.

Acestea sunt cele mai frecvente litigii care se pot ivi în domeniul dreptului imobiliar şi al construcţiilor. Ele nu sunt enumerate exhasustiv, practica judiciară demonstrând existenţa unei număr mult mai mare de situaţii în care pot apărea litigii în acest sector de activitate legat de imobile şi construcţii.

Spre exemplu, faptul că noile norme din domeniul urbanismului şi acordarea autorizaţiilor de construcţie pot îngreuna mult sarcina unei persoane fizice sau a unui dezvoltator, face ca procesul de construcitie a imobilului să fie mult întârziat. Un avocat de drept imobiliar şi construcţii vă poate facilita obţinerea pe cale judiciară a tuturor certificatelor şi avizelor necesare de la instituţiile administrative abilitate, pentru a vă putea pune în aplicare planurile de construcţie, fără bariere şi obstacole birocratice.

De ce să angajaţi un Avocat Litigii Imobiliare

În cadrul cabinetului de avocat de drept imobiliar şi construcţii le asigurăm clienţilor consultanță juridică ţinând cont de toate aspectele problemei care ne-a fost sesizată, de nevoile de afaceri sau de siguranţă a tranzacţiilor imobiliare. Suntem orientaţi către eficientă şi rapiditate în rezolvarea problemelor, depunând toate diligentele pentru obţinerea sau întocmirea actelor necesare clienţilor noştri în domeniul imobiliar şi al construcţiilor.

Experiența în domeniu ne recomandă pentru profesionalism în cunosterea temeinică a reglementărilor legale în materia dreptului imobiliar şi al construcţiilor şi pentru promptitudinea intervenţiilor şi a soluţiilor oferite clienţilor noştri.

Pentru că dreptul imobiliar şi al construcţiilor îşi găseşte reglementarea în alte domenii de drept, avem beneficiul de a putea conta pe experienţa colegilor noştri de la Cabinetul de avocatură, specializaţi în aceste ramuri, în succesiuni, contracte civile, drept comercial. Mai multe informatii despre Avocat Dreptul Constructiilor puteti gasi si pe Enciclopedia Online Wikipedia.

CONTACT

  Permisiune de a Stoca Informațiile din Formular

  Bifarea acestei casete indică faptul că înțelegeți și acceptați că informațiile pe care le trimiteți vor fi stocate și vizualizate conform Politica de Confidențialitate.

  SOLICITA O PROGRAMARE

  martie 2023
  lun
  mar
  mie
  joi
  vin
  27
  28
  1
  2
  3
  6
  7
  8
  9
  10
  13
  14
  15
  16
  17
  20
  21
  22
  23
  24
  27
  28
  29
  30
  31